Ruby 1.9.3 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > rakeライブラリ > Kernelモジュール > task (private)

instance method Kernel#task

task(*args) { ... } -> Rake::Task [added by rake]

Rake タスクを定義します。

[PARAM] args:
タスク名と依存タスクを指定します。

例:

task :clobber => [:clean] do
  rm_rf "html"
end

[SEE_ALSO] Rake::Task.define_task

module Kernel