Ruby 1.9.3 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > rakeライブラリ > Rake::Taskクラス > enhance

instance method Rake::Task#enhance

enhance(deps = nil) { ... } -> self

自身に事前タスクとアクションを追加します。

class Rake::Task